loading...

Välkommen till Familjedaghemmet Mumlan.

Mumlan är ett enskilt drivet familjedaghem. Vi håller till i en grön villa i Bällsta med lekrum för barnen. I trädgården finns en stor rutschkana, lekstuga, sandlåda, gungor, äppelträd och hallonbuskar. Jag har också en katt. Jag tycker det är viktigt att barnen får en trygg, utvecklande och rolig upplevelse varje dag.

Vi följer Stockholms Stads ramtider för öppethållande som är 6.30-18-30 alla vardagar utom midsommarafton, julafton och nyårsafton. Mina öppettidet regleras utifrån föräldrarnas behov av barnomsorg.
Vi arbetar utifrån råd och riktlinjer för pedagogisk omsorg i Stockholms stad och efter läroplanen för
förskolan Lpfö 98.

  

Vi är ute dagligen i både skogen och olika parker. Barngruppen är i blandad ålder 1-6 år. Jag samarbetar 
dagligen med 2 andra dagbarnvårdare. Vi har tillsammans tex Knytte i skogen, gympa i gymnastiklokal, sångsamling, skolförberedande verksamhet, teaterbesök och mycket mycket mer. Att ha en fungerande föräldrarsamverkan är viktigt. Några av mina mål är: att ge barnen stimulans och stöd, att barn och föräldrar känner sig trygga att lämna hos mig, att ha en lugn, trygg och barnsäker miljö och att få barnen att visa hänsyn och respekt för varandra och mot andra. Försöker att ha så god, varierande och nyttig kost som möjligt med en vegetarisk dag i veckan.

Suzanne Widén Ålund